Komunalna naknada veća tek za nekoliko kuna – razlog je održavanje novoizgrađenih cesta, nogostupa, javne rasvjete…

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice vijećnici su usvojili Odluku o komunalnoj naknadi prema kojoj će ista biti veća samo za nekoliko kuna. Naime, u kolovozu je na snagu stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji stavlja obvezu donošenja novih odluka o komunalnoj naknadi jedinicama lokalne samouprave i odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Zakon se promijenio u pogledu načina određivanja boda te koji sada jedinice lokalne samouprave određuju temeljem Programa održavanja.

Treba napomenuti da Grad Virovitica desetak godina nije mijenjao komunalnu naknadu, iako bi se u pravilu korekcije trebale raditi paralelno s rastom cijena, primjerice električne energije i energenata.

Razlog povećanja od nekoliko kuna je povećan obim održavanja javnih površina i novoizgrađene komunalne infrastrukture. Na području grada Virovitice kontinuirano se ulaže u nove ceste, nogostupe, javnu rasvjetu, a cilj je održati postojeći standard i kvalitetu održavanja.

Sredstva od komunalne naknade su strogo namjenska i koriste se isključivo za održavanje cesta i nogostupa, čišćenje, košnju, javnu rasvjetu, zimsku službu… U slučaju nepovećanja, neke od usluga bi se zbog nedostatka sredstava morale izuzeti i došlo bi se u situaciju, primjerice, da se bira između košnje i sanacije određene ceste ili nogostupa. (virovitica.hr, fotografija: Ilustracija)

Skip to content