Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina – Suvremena i usklađena slika središta grada i novi športsko-rekreacijski sadržaji na prostoru bivše vojarne

Na sjednici kolegija gradonačelnika Ivice Kirina u ponedjeljak, 27. kolovoza usvojena je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice, kao i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone.

Zbog čestih upita o načinima i mogućnostima gradnje u samom centru grada od strane brojnih investitora, ukazala se potreba da se provedbene odredbe UPU-a središta Virovitice sadržajno i kvalitativno usklade s preispitivanjem postojećih arhitektonsko-urbanističkih rješenja i ranije utvrđenih provedbenih odredbi plana. Cilj planiranih izmjena i dopuna je prvenstveno unaprijediti i dovršiti prostor središta grada u segmentima koji nedostaju na način da se izmjenom bitnih lokacijskih uvjeta, poput maksimalno dozvoljene etažnosti zgrada, izgleda zgrada po pitanju pročelja i boja fasada te samih namjena i postotaka izgrađenosti čestica, doprinese suvremenoj i međusobno usklađenoj slici samog središta grada, uz znatno poboljšanje uvjeta parkiranja i promjenu regulacije prometa u dijelu grada. Slobodne površine koje mogu prihvatiti novu izgradnju su ograničene te zbog toga treba svaku pojedinu lokaciju adekvatno kapacitirati kako bi se iskoristio optimum mogućnosti za novu izgradnju koju lokacija objektivno pruža.

Što se tiče Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone, riječ je o prostoru bivše vojarne, a u obuhvatu novog UPU-a omogućila bi se izgradnja građevina športsko-rekreacijske namjene s pripadajućim zelenim površinama (sve vrste športskih igrališta i terena na otvorenom, otvorena i natkrivena teniska igrališta, športske dvorane, bazeni, prateći rekreacijski i trgovački sadržaji).

Također, na sjednici je usvojena i Prijedlog o otvaranju novog grobnog polja i Aleje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Novo grobno polje površine 1400 m2 bilo bi pozicionirano na istočnoj strani groblja te bi sadržavalo ukupno 198 grobnih mjesta. (virovitica.hr)

Skip to content