Katalog informacija

U namjeri da učinimo Gradsku upravu još otvorenijom i dostupnijom otvorili smo mogućnost postavljanja upita Gradskoj upravi fizičkim i pravnim osobama o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Virovitica te o svim aktivnostima i djelokrugu rada Gradske uprave.

Pisane upite o radu Gradske uprave građani mogu podnijeti putem pošte na adresu:

Grad Virovitica
Trg kralja Zvonimira 1
informacije

ili putem elektronske pošte:
pitajte@virovitica.hr

Usmeni zahtjevi primat će se ponedjeljkom od 7 do 9 sati na Trgu kralja Zvonimira 1

Službenica za informiranje Grada Virovitice je Martina Bašić.
Tel. 033-801-859
E-mail: martina.basic@virovitica.hr

Grad Virovitica može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content