KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA VIROVITICE