Kako do potpore u ekološkoj proizvodnji?

agencija-za-placanje-u-prrrPod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se proizvodnja propisana Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i pratećim propisima. Uvjeti za ostvarivanje potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju su: – upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede; – poljoprivredno zemljište na kojem se vrši ekološka proizvodnja mora biti registrirano u ARKOD sustavu i u sustavu kontrole ekološke proizvodnje; – podnošenje Zahtjeva za ulazak u sustav potpore za ekološku proizvodnju (EKO Zahtjev); – podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu (svake godine u razdoblju od 1.3. -15.5).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju korisniku koji udovoljava uvjetima za ulazak u sustav potpore za ekološku proizvodnju, izdaje EKO odluku kojom se utvrđuje obavezna površina za kontrolu, a na temelju podataka iz EKO zahtjeva (EKO obvezna površina). Ulaskom u sustav potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednici su obvezni najmanje dvije godine obavljati poljoprivrednu aktivnost na zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je utvrđeno u EKO Odluci te se pridržavati uvjeta višestruke sukladnosti. Uvjet za ostvarivanje potpore po hektaru za ekološku poljoprivrednu proizvodnju za svaku iduću godinu nakon godine podnošenja EKO zahtjeva, jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u ekološkoj proizvodnji (EKO godišnji zahtjev).

Korisnici u sustavu ekološke proizvodnje, u okviru mjera ruralnog razvoja, uz regionalno plaćanje ostvaruju i dodatna plaćanja za oranice, livade i pašnjake, te za povrće i višegodišnje nasade koji su u ekološkoj proizvodnji. Primjerice, uz regionalno plaćanje čiji maksimalni jedinični iznos za proizvodnu 2012. godinu za oranice iznosi 2.300 kuna, korisnik koji ima oranice u ekološkoj proizvodnji može ostvariti dodatnih 2.600 kuna po hektaru zemlje. Kada je riječ o povrću i višegodišnjim nasadima dodatni iznos se penje do 4.300 kuna. Dakle, onaj korisnik koji ima višegodišnje nasade pod ekološkom proizvodnjom ostvaruje 6.600 kuna godišnje po hektaru.

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji trenutno broji 1708 aktivno upisanih korisnika. Za proizvodnu 2012. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi odobrila je za isplatu 27.180 hektara pod ekološkom proizvodnjom te u ovoj godini do sada krajnjim korisnicima isplatila 31,5 milijuna kuna dodatnih plaćanja za tu vrstu potpore.

Više o potporama za 2013. godinu doznajte u Priručniku za poljoprivredna gospodarstva, kojeg osim u regionalnim uredima APPRRR, HPA i PSS, možete preuzeti i ovdje. (apprrr.hr)

Skip to content