Kako bi se smanjili rashodi na stavkama za tonere, papir, i druge usluge virovitički gradski vijećnici dobili tablete

tabletIzmijenjenom Odlukom o naknadama troškova vijećnicima, zamjenicima gradonačelnika Grada Virovitice i članovima radnih tijela, od 1. siječnja 2014. godine vijećnicima pripada naknada u neto iznosu od 300,00 kn (umjesto dosadašnjih 500,00 kuna), a predsjednici Gradskog vijeća u neto iznosu od 2.600,00 kn odnosno 1000,00 kuna manje. U isto vrijeme članovima radnih tijela Gradskog vijeća, predsjednicima radnih tijela Vijeća, kao i članovima radnih tijela gradonačelnika i predsjednicima radnih tijela gradonačelnika ukinuta je  naknada za nazočnost na sjednicama radnih tijela, a iznos koji im je trebao biti namijenjen stavljen je na poziciju kupovine informatičke opreme. Na taj način prikupljena su sredstva za kupovinu tableta koji su podijeljeni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice, a sve u cilju znatnog smanjenja rashoda na stavkama za tonere, papir, i druge usluge. 

Gradonačelnik Ivica Kirin je ovo naglasio kao još jedan od načina da se uštede sredstva i pospješi rad vijećnika, zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice i članova radnih tijela te najavio nove uštede.

Skip to content