Još jedna uspješna godina Flore VTC

Iza trgovačkog društva Flora Vtc još je jedna uspješna godina. Što je obilježilo poslovanje u protekloj godini?

– Iako se poslovni rezultati još zbrajaju, sa zadovoljstvom i određenom dozom ponosa mogu kazati da smo izuzetno uspješno završili još jednu poslovnu godinu jer smo u 2015. ostvarili prihode od 53.544.000 kuna, što je povećanje za 13,53 posto od ostvarenog prihoda u 2014. godini ili za 17 posto više nego što smo planirali. No, kao i ranijih godina u poslovanju je bilo mnogo problema, koji su se odnosili na nove zakonske i podzakonske akte jer je dosta toga bilo nespretno urađeno, na što mi iz tvrtke nismo mogli utjecati. Naravno, kad god smo imali priliku iznosili smo svoje viđenje i primjedbe na temelju našeg bogatog iskustva jer smo mi na terenu operativci, a oni koji donose zakone nisu dobro upoznati s onime s čime se mi i ostale komunalne tvrtke svakodnevno suočavamo u obavljanju našeg posla. Naše ministarstvo često puta ne živi s komunalnim tvrtkama koje najbolje osjete dobre i loše strane zakondavstva te ne shvaća ustvari da smo mi njihova produžena ruka te da nismo konkurenti ili protivnici jedni drugima. Sve ono što oni dobro naprave, mi možemo samo poboljšati, ali ono što loše naprave, mi to, nažalost, na terenu ne možemo popraviti, već imamo zbog toga samo hrpu problema.

U 2015. GODINI NASTOJALI SMO MAKSIMALNO BITI KOREKTNI PREMA SVIM KORISNICIMA NAŠIH USLUGA I POSLOVNIM PARTNERIMA

Vi ste i nadalje iznimno korektni i prema svojim korisnicima i poslovnim partnerima.

– No, da se vratimo na poslovanje, u 2015. godini nastojali smo maksimalno biti korektni prema svim korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima jer odavno je poznato da naša tvrtka ne radi samo na području grada Virovitice i ne bavi se samo skupljanjem mješanog komunalnog otpada jer smo odavno prešli naše granice i poslovanje smo proširili na prostor cijele Hrvatske. Mi praktički skupljamo i dobrim dijelom zbrinjavamo sve vrste otpada, od kojeg dio završi kao sirovina koja se oplemenjuje kroz nove proizvode te i nama donosi dio financijskog prihoda.

U prošloj smo godini nastavili ispunjavanje koncesijskog ugovora vezanog za sakupljanje električnog i elektroničkog otpada, a mogu istaći da u zadnjih 8 godina, koliko se bavimo ovim poslom, niti jednom nismo imali primjedbu da naš posao ne radimo dobro i kvalitetno.

Prihod od obavljanja tog posla čini negdje oko 50 do 60 posto ukupnih prihoda koje ostvarujemo kroz cijelu godinu. Uz navedno, tvrtka se bavi održavanjem javnih zelenih površina u gradu Virovitici, pogrebnom i trgovačkom djelatnošću, skupljanjem ambalaže, otpadnih baterija, ulja, akumulatora, azbesta i svega onoga što se nekome pojavljuje kao problem jer prije svega cilj nam je očuvanje i zaštita okoliša te zdravlje ljudi.

U 2005. GODINI TVRTKA JE IMALA 90 ZAPOSLENIH I OSTVARIVALA PRIHOD OD 11 MILIJUNA KUNA, A DANAS IMA 140 ZAPOSLENIH I OSTVARUJE PRIHOD OD 53,5 MILIJUNA KUNA

Kada se tvrtka Flora Vtc usporedi 2015. i danas, to su sjajne brojke.

– Tvrtka je zahvaljujući našem vlasniku, Gradu Virovitici, Virovitičko-podravskoj županiji, saborskom zastupniku Josipu Đakiću, koji nam uvijek pomaže, u proteklih 10 godina bitno narasla. U 2005. godini tvrtka je imala 90 zaposlenih i ostvarivala prihod od 11 milijuna kuna, a danas ima 140 zaposlenih i ostvaruje prihod od 53,5 milijuna kuna. Kroz taj se pokazatelj vidi da je tvrtka napredovala, da imamo stalni rast, što je rezultat marljivog i pametnog našeg rada zajedno s onima koje sam naveo da nam u tome pomažu, a kojima se ovim putem zahvaljujem. U svih tih proteklih 10 godina, pa tako i u 2015., ispoštovali smo sve naše zakonske obveze, obveze prema našim marljivim zaposlenicima, sve obveze iz kolektivnog ugovora, obveze prema državnom proračunu te prema našim dobavljačima, što nam je vrlo bitno za budućnost našeg poslovanja.

Što se tiče ulaganja, osim ulaganja u razvoj naših intelektualnih potencijala, tvrtka je ulagala u strojeve i opremu kako bismo mogli na najkvalitetniji način obavljati svoj posao. U prosjeku svake, pa tako i prošle godine, u novu opremu i vozila investirali smo oko 500.000 eura što nam je omogućilo da proširimo svoje kapacitete te da racionalno i ekonomičnije poslujemo. Isto tako, mogu naglasiti da niti u 2015., kao niti u zadnjih 10 godina tvrtka nije dizala cijenu svojih usluga. Upravo zato što smo dobri gospodari nikada nismo došli u problem da nam nedostaje novca da bismo morali dizati cijene svojih usluga.

Kakvi su planovi daljnjeg poslovanja tvrtke?

Želja nam je i težnja da ovu razinu poslovanja zadržimo i u godinama koje slijede, a ukoliko nam situacija dopusti da budemo još bolji i uspješniji. Ne tražimo ništa mimo zakona, već tražimo samo da nas se cijeni i vrednuje onako kakvi jesmo te da i dalje budemo tvrtka koja će raditi na očuvanju okoliša i zdravlju naših građana. Pored navedenoga, tražimo i pravnu sigurnost kako se ne bi dogodilo da se započete investicije zbog promjena zakonskih akata ne bi mogle realizirati, čime bi doveli u pitanje i vjerodostojnost našeg poslovanja.

Bez obzira što nismo u privatnom sektoru zalažemo se da ravnopravno i dalje možemo raditi na tržištu. Čvrsto sam uvjeren da će nova Vlada i novi ministri, za razliku od dosadašnje, imati više razumijevanja za rad komunalnih tvrtki, da ono što je bilo dobro ostave, a sve ono što nas je kočilo u poslovanju za dobrobit svih nas promjene na bolje. (www.icv.hr; zc)

Skip to content