Jednoglasnom odlukom prihvaćeni prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Virovitice

Vijećnici Gradskog vijeća grada Virovitice jednoglasno su usvojili Odluku o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području Grada Virovitice na sjednici Gradskog vijeća sazvanoj po hitnom postupku.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno je da jedinice lokalne samouprave moraju izraditi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za svoje područje raspolaganja. Vezano uz navedeno, Grad Virovitica izradio je prijedlog Programa koji je javno prezentiran te izložen na javni uvid, a zainteresirane strane mogle su u tom roku dati svoj prigovor, istaknula je u uvodu Sanja Kirin, voditeljica gradskog Odsjeka za gospodarstvo.

Svih devet prigovora s ciljem poboljšanja iznesenog prijedloga Programa ocijenjeno je opravdanim te je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Virovitice

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Virovitice iznosi 2.959,1372 hektara, a maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 70 hektara. Poljoprivredne površine davat će se u zakup na 25 godina.

Grad je u prijedlogu Programa prepoznao i posebnu vrstu proizvodnje na svom zemljištu te će određeni dio poljoprivrednih površina za zakup biti za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje i to ljekovito bilje, plasteničku proizvodnju i povrtlarstvo te djetelinsko travne smjese.

– Pohvala gradskim službama, koje su među prvima u Hrvatskoj uspješno odradile ovaj zahtjevan posao, ali i svim vijećnicima koji su ga podržali, naglasio je na kraju sjednice gradonačelnik Ivica Kirin. (virovitica.hr, icv.hr, foto: Martina Bašić)

Skip to content