JEDINSTVENI CENTAR U petak će se održati početna konferencija projekta Zajedno za mlade kroz Job Klub

U petak, 31. svibnja u 11 sati u prostoru gradske vijećnice Grada Virovitice, održat će se početna konferencija projekta Zajedno za mlade kroz Job Klub. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i odobren je u sklopu natječaja Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, a partneri na projektu su Grad Virovitica, Razvojna agencija VTA i Udruga Klub mladih Virovitica.

Ukupna vrijednost projekta je 804.922,53 kune, a EU udio u financiranju ugovorenog projekta je 100 posto. Provedba je počela 26. ožujka i trajat će 24 mjeseca.

Cilj je uspostaviti jedinstveni centar za usluge i informiranje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja, upravljanja karijerom, stjecanja dodatnih znanja i vještina i razmjenjivanja usluga prilagođenih mladima. Projekt će biti usmjeren na aktivaciju mladih na tržištu rada, poboljšanje njihovih vještina za aktivno traženje posla i usavršavanje dodatnih znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje. Korisnicima Job Kluba biti će na raspolaganju raznolike usluge koje će im pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada, što će na kraju rezultirati njihovim zapošljavanjem.

Ciljna skupina su nezaposleni mladi od 18 – 29 godina kod kojih postoji potreba za drugačijim načinom primanja usluga i pronalaženja informacija nego onaj kojeg pružaju razne institucije, pa iz te potrebe i proizlazi relevantnost ovog projekta. Mladi u toj dobi su naš najjači ljudski potencijal i sve aktivnosti trebaju biti usmjerene na njihovo aktiviranje na tržištu rada, na dodatno poboljšavanje njihovih potencijala kako bi bili što konkurentniji i spremniji za izazove koje donosi budućnost, i motivirani da sami krenu u ostvarivanje svojih ciljeva i vizija. (icv.hr)

Skip to content