Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice održano je 1.3.2013. godine u 12 sati u zgradi Gradske knjižnice.

Uz prisustvo predstavnika pravnih osoba s javnim ovlastima, građana, predstavnika nositelja izrade- Grada Virovitice, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, voditeljica izrade plana Mirela Čordaš, dipl.ing.arh. iz tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba upoznala je prisutne sa obuhvatom i opsegom izmjena plana.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjene i dopune GUP-a mogu se dostaviti do zaključno 5.3.2013. godine.

Skip to content