Javno izlaganje izmjena i dopuna UPU-a središta Virovitice: Uređenje fasada i prometa u mirovanju, nove infrastrukturne namjene…

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Do 1. travnja građani mogu izvršiti uvid u prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice koji je od 18. ožujka izložen svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo. Prijedlog plana danas, 27. ožujka je i javno predstavljen, čime je javnost upoznata s njegovim bitnim odrednicama.

Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice izradila je tvrtka APE iz Zagreba, a plan je prezentirala voditeljica izrade Mirela Ćordaš. Kako je istaknula, konceptualnih izmjena u planu nema, već je riječ više o izmjenama tehničkog karaktera.

Izmjene se tiču namjene površina, gdje se poslovna namjena mijenja u mješovitu, što omogućuje i stambenu i poslovnu gradnju. Jednako tako, određena je i etažnost u središtu Virovitice. Središnji dio je pod zaštitom konzervatora i sada je planom određeno da se etažnost i ukupna visina građevina određuje prema njihovim smjernicama koje oni određuju temeljem idejnih projekata – rekla je Mirela Ćordaš, istaknuvši kako je kod postojećih zgrada, koje su više od visine određene ovim Planom, zadržana postojeća visina, ali da nemaju mogućnost nadograđivanja.


Glavni cilj ovih izmjena je smisleno i namjenski odrediti izgled središta Virovitice kojeg kao zaštićenu povijesnu cjelinu treba očuvati. Osim izgleda građevina u smislu pročelja i boja fasada, pozornost je posvećena etažnosti i visini građevina kako bi se uklopile u cjelinu koju čini središte Virovitice. Promjenom namjene građevina iz poslovnih u mješovite, dana je prilika investitorima za izgradnju i poslovnih, ali i stambenih objekata kako bi središte grada postalo pogodnije za nove investicije.

Jedan od važnih ciljeva izmjena i dopuna Urbanističkog plana je poboljšanje parkirališnog prostora i otvaranje novih pješačkih zona oko Gradskog parka. Međutim, to je kod građana izazvalo bojazan od „betoniziranja“ javnih površina i smanjenja zelenila.

Nemamo nikakav plan „betoniziranja“ javnih površina. U planu je uvođenje novih parkirališta i infrastrukturnih namjena, što nikako ne znači betoniranje, već omogućavanje građanima rješavanje parkinga koji je u samom središtu grada zaista problem, istaknula je voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Grada Virovitice Alida Saračević Moslavac dodavši da je, kada se donosila Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice, jedan od ciljeva i bio rješavanje prometa u mirovanju.

Središte grada nećemo zatvoriti za promet svih vozila, već ćemo ga samo „smiriti“ kako se ne bi dogodilo da se na prekrasnu šetnicu, primjerice, zaleti teretnjak iz poduzetničke zone. To nam je cilj, a ne revolucionarne promjene. Promet planiramo „smiriti“ uvođenjem kružnih tokova, što smo već i napravili te primjenjujući posebne propise iz područja prometa – dodala je A. Saračević Moslavac.

Prema riječima Mirele Ćordaš, promjene se neće dogoditi preko noći niti naglo, nego je riječ o izmjenama koje se donose i planiraju na duži vremenski rok, najčešće za razdoblje od 15 do 20 godina. Naime, zatvaranje prometa u središtu je planirano Urbanističkim planom iz 1998. godine, no do danas nisu stvoreni preduvjeti da bi se to ostvarilo.

Mi smo taj plan zatvaranja središta zadržali u ovim izmjenama plana, a uvjet da bi se promet u središtu mogao zatvoriti je stvaranje prometnih mogućnosti. Dakle mora se osigurati dovoljan broj parkirališnih ili garažnih mjesta za sve one koji dolaze u centar, a moraju se po standardima urediti i prometnice koje preuzimaju promet iz centra – rekla je Mirela Ćordaš, a to potvrđuje i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ističući kako se Urbanistički plan uređenja središta grada mijenja zbog katastarskih izmjera grada kojom su utvrđene nove čestice.

Izmjene i dopune plana se, prije svega, odnose na sam koncept razvoja grada. Nakon završetka obnove Dvorca i Gradskog parka, sljedeće na čemu ćemo raditi je projektno i prometno rješenje za uvođenje jednosmjernog prometa u samom središtu, odnosno oko parka. Gdje bude moguće, bit će uređena nova parkirališta, a postojeći kružni tokovi ostaju i dalje. Time ćemo „smiriti promet“ u središtu grada i omogućiti prilaz poslovnim prostorima i sadržajima u našem gradu, rekao je gradonačelnik Kirin dodavši kako će se urediti i sve okolne zgrade, a cilj je da zadovoljni budu kako građani, tako i poduzetnici. Grad će stoga stanarima zgrada i vlasnicima poslovnih objekata koji se nalaze u konzervatorskoj jezgri pomoći u obnovi fasada.

Tako smo trenutno u pregovorima oko uređenja zgrade Fine, pripremamo projekt uređenja Vanadisa… Nama je interes da se urede fasade i da s dovršetkom uređenja dvorca i parka Virovitica dobije jedno novo ruho, istaknuo je Ivica Kirin. (virovitica.hr, mb i ml; fotografije: M. Bašić i M. Lukačić)

Skip to content