Javno izlaganje IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok – u fokusu gradnja nove Gimnazije

U Gradu Virovitici danas (utorak) je održano javno izlaganje prijedloga IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok.

Plan je izrađen 1998. godine i od tada su izrađene tri izmjene i dopune: 2008., 2009. i 2018. godine, a o razlozima zbog kojih se pristupilo izradi IV. Izmjena i dopuna govorila je Alida Saračević, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje u Gradu Virovitici.

Pristupili smo IV. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Južni blok kako bi se uvele određene preinake manje naravi. Radi se o prenamjeni pojedinih čestica iz postojeće mješovite namjene u javnu i društvenu namjenu kojom bi se omogućila izgradnja srednje škole, konkretno nove zgrade Gimnazije. Uz navedeno, tu su još i neke manje promjene kojima bi se omogućilo racionalnije iskorištavanje prostora i stvorila vizualno usklađena slika tog dijela grada, rekla je A. Saračević.

Inače, javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna objavljena je 15. veljače, a uvid u prijedlog plana može se izvršiti još do četvrtka, 3. ožujka. (virovitica.hr)

20220301 131756

Skip to content