Javni poziv za sudjelovanje u anketiranju u svezi Programa o socijalnoj poticajnoj stanogradnji

Grad Virovitica pozivazainteresirane građane za sudjelovanje u anketiranju u svezi Programa osocijalnoj poticajnoj stanogradnji, na inicijativu Agencije za pravni promet iposredovanje nekretninama.REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

Povjerenstvo za provedbu programa POS-a

na području Grada Virovitice

KLASA: 370-03/07-01/01

URBROJ: 2189/01-03/2-07-4

Virovitica, 02.10.2007.

 

J A V N I P O Z I V

Grad Virovitica poziva zainteresirane građane za sudjelovanje u
anketiranju u svezi Programa o socijalnoj poticajnoj stanogradnji, na
inicijativu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani koji prvi puta
stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja, kao i osobe koje nemaju
riješeno stambeno pitanje na zadovoljavajući način na području grada
Virovitice.

Anketa će se provoditi u razdoblju od 03.listopada 2007. godine do 15.
listopada 2007. godine. Zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za
prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Virovitice, Stjepana Radića br.
21, u vremenu od 8,00 – 15,00 sati radi popunjavanja anketnih listića.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 721-023.

 

PREDSJEDNIK
Branimir Bukvić, dipl. ing. građ.

Anketni listić možete
preuzeti ovdje.

Skip to content