Javni poziv za projekte malih i srednjih poduzetnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

minpoMinistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020, općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Projektni prijedlozi također moraju biti usklađeni sa svim ostalim relevantnim strateškim dokumentima kao što su Strategija razvoja turizma RH do 2020, druge relevantne sektorske strategije, županijske razvojne strategije i dr.

Svrha poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovaj poziv namijenjen je pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji će se financirati iz Strukturnih fondova. Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7,5 milijuna kuna, a priprema projekta može uključivati:

·      Pripremu i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA);

·      Pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke pojedinosti provedbe);

·      Pripremu relevantne natječajne dokumentacije / tehničkih specifikacija / troškovnika te    dokumentacije za sekundarnu nabavu;

·      Izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).

Poziv je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje se definirajukao subjekti malog gospodarstva sukladno članku 2. i članku 3. Zakona  o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12). Njegova je svrha pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima s direktnim utjecajem na ulaganja privatnog sektora koja doprinose povećanoj produktivnosti, povećanju ulaganja u proizvodnju i proizvodne usluge, uvođenju rezultata istraživanja i razvoja u proizvodne i uslužne procese, pri tome se fokusirajući na inovativna mala i srednja poduzeća, tvrtke koje rastu i povećavaju zapošljavanje.

Više na www.minpo.hr

Skip to content