JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

                Na temelju članka 39. Statuta grada Virovitice („Službeni Vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09 i 1/13),  točke IV. Odluke o prodaji osnovnog sredstva javnim pozivom,  Komisija za provođenje javnog poziva , objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

I

              Prodaje se službeno vozilo u vlasništvu Grada Virovitice marke: CITROEN – tip C5 SX 2.0HDi., godina proizvodnje 2006., broj šasije: VF7RCRHRJ76791938.

             

II

               Prodaja vozila iz toč. I ovog poziva izvršit će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude trebaju sadržavati:

– oznaku  natjecatelja (ime prezime i adresa odnosno naziv i sjedište),

– osobni identifikacijski broj natjecatelja,

– iznos ponuđene cijene.

Prodaja određena ovim pozivom vrši se  po sistemu „viđeno – kupljeno“.

                                                   

III

               Početna cijena za vozilo iz prethodnog stavka određuje se iznosom od 37.973,32 kune.

 

IV

               Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadržava najveću ponuđenu cijenu.

 

V

               Sa najpovoljnijem ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupnji.

Ugovor o kupnji zaključit će u ime prodavatelja gradonačelnik, najkasnije u roku 30 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku iz prethodnog stavka ne pristupi zaključenju ugovora, smatra se da je odustao od ponude. 

 

VI

                Otvaranje pisanih ponuda održat će se 12. prosinca 2013. godine u 12,00 sati u Sali za sastanke Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6/2.

Rok za predaju ponude je 8 (osam dana) od dana objave poziva na Oglasnoj ploči te na službenim Internet stranicama Grada Virovitice

VII

                Vozilo koje je predmet  prodaje može se razgledati na parkiralištu Gradske uprave u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6 svaki radni  dan u vremenu od 7,00 – 15,00  sati, a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika na  tel. 033/638–873.

 

KLASA: 406-03/13-01/01

URBROJ: 2189/01-08-01/5-13-3

Virovitica, 03. prosinca 2013.

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

 

               Đurđa Aragović, dipl.polit.

Skip to content