JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup drvenih turističkih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „Prosinac u gradu“

Na temelju članka 49. Statuta Turističke zajednice grada Virovitice, Turistička zajednica grada Virovitice objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
za zakup drvenih turističkih kućica
za vrijeme održavanja
manifestacije „Prosinac u gradu“

1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup tri drvene turističke kućice ukupne površine 6m2 po kućici, koje se nalaze uz istočni obod Gradskog parka na Trgu bana Josipa Jelačića bb.

2. Kućice se daju u zakup na period od jednog mjeseca (29. studenog – 31. prosinca 2015. godine) za prigodnu prodaju u vrijeme održavanja manifestacije „Prosinac u gradu.“

3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine za svaku od kućica iznosi 300,00kn mjesečno. Priključak struje je osiguran.

5. Uvjeti javnog poziva:
– dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti,
– dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Virovitici,
– adventska ponuda.

6. Ponuda mora sadržavati:
– prijavnicu za javni poziv sa svim popunjenim podacima i ponuđenim zakupninama za jednu ili više kućica (Prijavnicu možete skinuti OVDJE),
– izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, Izvadak iz Obrtnog registra ili drugi odgovarajući dokaz,
– potvrdu Službe za financije Grada Virovitice o nepostojanju dugovanja prema Gradu Virovitici (ne stariju od mjesec dana),
– adventsku ponudu – popis i/ili fotografije proizvoda koje Ponuditelj namjerava prodavati, a mogu se prigodno prodavati za vrijeme Adventa (kuhano vino, pečene kobasice, fritule, slatkiši, kolači, božićne dekoracije, ukrasi, suveniri, lampice, adventski vijenci, čestitke i sl.)

7. Ponuditelj koji ispunjava sve uvjete poziva navedene u Prijavnici i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. Ponuditelj može u jednoj ponudi ponuditi cijenu zakupnine za jednu ili više kućica. U slučaju da ne dobije željenu kućicu i dalje mu se razmatraju ponude za ostale kućice. U slučaju da dva ili više Ponuditelja za jednu kućicu ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu.

8. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica s naznakom «Za javni poziv – zakup turističke kućice–NE OTVARATI«

9. Razmatrat će se samo ponude pristigle zaključno do petka 20. studenog 2015. godine, do 12:00 sati.

10. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u petak 20. studenog 2015. godine u 12:15h u prostorijama Turističke zajednice grada Virovitice.

11. Izabrani Ponuditelji će biti obaviješteni osobno ili telefonski o rezultatima javnog poziva 20. studenog 2015. godine do 14:00h te se isti dan pozivaju na sklapanje Ugovora o zakupu.

12. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje mjesečnog zakupa odmah po potpisu Ugovora o zakupu. Isto tako, dužan je kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 4. siječnja 2016.

13. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti u prostoru zakupa. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Turistička zajednica grada Virovitice ne snosi nikakvu odgovornost.

14. Sve informacije mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 1 ili na telefon 033/721-241.

 

Katarina Đurđević, dipl.oec.
Direktorica Turističkog ureda
Turistička zajednica grada Virovitice

Podijeli

Facebook
Twitter
Skip to content