Javni poziv za prijam polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17) a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 12/17), gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno), za sljedeće radno mjesto:

  • Referent/ica za uredsko poslovanje – prijam dva (2) polaznika/ce u Tajništvo Grada Virovitice

Poziv preuzmite OVDJE

Skip to content