JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje u Vijeće časti Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Vijeće časti je radno tijelo gradskog vijeća koje prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća, ima savjetodavnu i preventivnu ulogu te rješava u drugom stupnju po prigovoru na odluke vezane za primjenu Kodeksa.

Skip to content