Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske, objavilo je Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Naime, na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, a u cilju zapošljavanja i resocijalizacije hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, objavljuje se ovaj Javni poziv. Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 4. svibnja 2012. godine, imaju deset (10) članova, od toga najmanje šest (6) članova – hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (osobe s višestrukim članstvom u više zadruga neće se uračunavati u broj zadrugara-hrvatskih branitelja potrebnih za ispunjenje uvjeta iz ove točke) te do sada još nisu koristile ovu potporu. Novčana potpora iznosi 150.000,00 kuna, a zadruge koje su certificirane za ekološku proizvodnju mogu ostvariti 20% veći iznos potpore koji tada iznosi 180.000,00 kuna. Novčana potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom. Zadruge hrvatskih branitelja koje sredstva ne utroše namjenski dužne su ih vratiti Ministarstvu uz zakonsku zateznu kamatu.

Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik bilo kojeg oblika državnih potpora male vrijednosti u iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u protekle tri godine. Državnom proračunu za 2012. godinu osigurana su sredstva za odobravanje 8 do 10 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu. Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati zadruge koje imaju više članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja odnosno djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i zadruge s područja od posebne državne skrbi, te zadruge certificirane za ekološku proizvodnju. Javni poziv je otvoren do 5. lipnja 2012. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2012. godine. Obrazac zahtjeva, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na internetskoj stranici www.branitelji.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata. Cjelokupan tekst navedenog Javnog poziva može se vidjeti na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji ministarstva“.
(www.vpz.hr)

Skip to content