Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama” u 2013. godini

vuf 1Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv  za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama” u 2013. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za manifestacije od regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

– unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,

– razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone

– povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i

posezone te na kontinentu

– stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju

1. kulturnih

2. zabavnih manifestacija,

3. sportskih manifestacija,

4. eno-gastronomskih manifestacija,

5. ostalih manifestacija.

Sukladno Programu rada za 2013., okvirno 50% raspoloživih sredstava će se dodijeliti manifestacijama koje se održavaju u pred i posezoni (siječanj-lipanj i rujan-prosinac) , a

50% manifestacijama koje se održavaju u glavnoj turističkoj sezoni (srpanj-kolovoz).

II. Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se

održavaju u 2013. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

-najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

-nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije

-najam prostora za održavanje manifestacije

-najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju

manifestacije

-troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora

-troškove promocije manifestacije (najviše do 10% ukupno odobrenih troškova potpore)

-usluge zaštitarske službe

-druge opravdane troškovi neposredne organizacije manifestacije.

Za sredstva potpore mogu kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

-trgovačka društva,

-obrti,

-nacionalni sportski savezi

-kulturne i druge javne ustanove,

-jedinice lokalne i regionalne samouprave,

-turističke zajednice.

HTZ-a može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.

Rok za podnošenje kandidatura je 25. ožujka 2013. godine (u obzir dolaze i kandidature

s datumom otpreme pošte od 25. ožujka 2013.).

Više na www.croatia.hr.

Skip to content