Javni poziv za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pokreće se postupakizbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. Kandidate za članoveSavjeta mladih mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima,učenička vijeća, studentski zborovi te drugi oblici organiziranja mladih.


Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“ br. 23/07) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/07.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

I

Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

II

Kandidate za članove Savjeta mladih mogu predložiti
udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski
zborovi te drugi oblici organiziranja mladih.

III

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada
Virovitice na vrijeme od dvije godine.

IV

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih
predlagatelja iz točke II dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice.

V

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave
ovog javnog poziva u javnom glasilu.

VI

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva
mogu se dobiti u Tajništvu Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava
6, ili na tel. 033/725-200.

Klasa: 021-01/07-01/44

Ur.broj: 2189/01-06-07-3

Virovitica, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Željka Grahovac, dipl.iur.

Skip to content