Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

Javni poziv za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Popularni sadržaj

Pokreće se postupakizbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. Kandidate za članoveSavjeta mladih mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima,učenička vijeća, studentski zborovi te drugi oblici organiziranja mladih.


Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“ br. 23/07) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/07.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

I

Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

II

Kandidate za članove Savjeta mladih mogu predložiti
udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski
zborovi te drugi oblici organiziranja mladih.

III

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada
Virovitice na vrijeme od dvije godine.

IV

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih
predlagatelja iz točke II dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice.

V

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave
ovog javnog poziva u javnom glasilu.

VI

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva
mogu se dobiti u Tajništvu Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava
6, ili na tel. 033/725-200.

Klasa: 021-01/07-01/44

Ur.broj: 2189/01-06-07-3

Virovitica, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Željka Grahovac, dipl.iur.

Skip to content