Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje sredstava Garancijske sheme Grada Virovitice

Pozivaju se poduzetnici (obrtnici, zadruge, mala obiteljska gospodarstva) na iskazivanjeinteresa za korištenje kreditnih sredstava iz projekta Garancijska shema.REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 311-01/08-01/03

URBROJ: 2189/01-10/4-08-2

U Virovitici, 2. lipnja 2008.

 

Na temelju članka
37. Statuta Grada Virovitice («Službeni vjesnik»br.1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 100. sjednici
održanoj dana 2. lipnja 2008. raspisuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje
interesa za korištenje sredstava

Garancijske sheme
Grada Virovitice

 

1. Pozivaju se poduzetnici (obrtnici, zadruge, mala obiteljska gospodarstva) na iskazivanje
interesa za korištenje kreditnih sredstava iz projekta Garancijska shema.

2. Djelatnosti pogodne za program
dobivanja garancije su:

·
poljoprivreda,

·
poljoprivredna
prerada,

·
turizam,

·
proizvodnja svih
oblika,

·
uslužne djelatnosti,

·
građevinska
djelatnost, ali isključivo vezano samo za izgradnju građevine za obavljanje
zajmoprimčeve primarne poslovne djelatnosti.

3. Prednost u
istovrsnim djelatnostima imaju one koje razvijaju ili primjenjuju nove tehnologije u svom području
djelovanja te izvozno orijentirane djelatnosti.

Poseban prioritet imaju projekti koji osiguravaju višu
razinu zapošljavanja.

U odabir ulaze prvenstveno poduzetnici koji
investiraju na području Grada Virovitice.

4. Korištenjem
garancijske sheme, poduzetnici koji ne raspolažu sa dovoljno vlastitih
sredstava osiguranja, moći će uz 50 % garancije Grada Virovitice podnijeti
zahtjev u svojoj komercijalnoj Banci.

5. Rok
otplate, poček i rok iskorištenja kreditnih sredstava :

·
otplata: do 10 godina; uključujući poček do 2
godine

·
vrijeme počeka: 2 godine

·
rok iskorištenja: do 12 mjeseci, odnosno do
iskorištenja

6. Kamatna stopa ( u
Erste Banci, u ostalim Bankama prema budućem dogovoru ukoliko postoji interes
poduzetnika ) : tromjesečni
euribor + 3,25% godišnje, promjenjiva

Naknada Banci ( Erste Banka ) : 0,8% jednokratno na
iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita.

Otplata kredita ( Erste Banka ): u jednakim
mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim anuitetima / ratama, uz mogućnost
korištenja 2 godišnjeg počeka

Naknada za izdavanje garancije:

·
1% od garantiranog iznosa

·
0,5%
od garantiranog iznosa za zajmoprimce
koja posluju do 2 godine

·
Bez
naknade za ostvarenje patentnog prava

7. Članovi odbora Garancijske sheme Grada
Virovitice izvršiti će odabir pisanih prijedloga, te predložiti Gradskom
poglavarstvu Grada Virovitice sklapanje ugovora i korištenje Garancijske sheme,
ovisno o iskazanom interesu.

8. Interes se podnosi u pisanom obliku na
adresu Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6/II do 30. lipnja 2008.godine.

9. Sve informacije oko korištenja sredstava Garancijske sheme mogu se dobiti
u Razvojnoj agenciji Sjever – DAN d.o.o.
Virovitici, Trg kralja Tomislava 5/I, tel. 033 800 684, ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice , Trg kralja Tomislava 6/I, tel. 033 721 980.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA VIROVITICE

Skip to content