JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA

za

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz

fondova Europske unije

Potprogram I „Priprema regionalnih razvojnih projekata“

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanju ljudskih kapaciteta na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje EU fondova.

Potprogramom „Priprema regionalnih razvojnih projekata“ nastoji se pridonijeti jačanju sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPS) i drugih prihvatljivih korisnika za prijavu projekata na natječaje u okviru pretpristupnog programa IPA i strukturnih fondova EU.

Projekti odabrani na temelju unaprijed definiranih ocjenjivačkih kriterija dobit će status regionalnih razvojnih projekata te će im se sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u prvoj fazi pripreme osigurati:

– tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa što može uključivati:

(i) analizu postojećeg stanja gdje se prikupljaju informacije o postojećoj planskoj regulativi i imovinsko-pravnim odnosima (katastar i zemljišne knjige); analizu postojeće dokumentacije (ukoliko je primjenjivo); prikuplja informacije o postojećoj infrastrukturi: elektro, TK-instalacije, vodovod, kanalizacija, kabelska instalacija i sl.);

(ii) procjenu mogućnosti realizacije investicije u sklopu propisanih planskih uvjeta te procjena troškova same investicije (tehnička priprema i realizacija);

(iii) detaljan hodogram aktivnosti s naznakom optimalnih rokova za izvršenje pojedinih aktivnosti;

(iv) izradu projektnog zadatka za projektanta.

– tehnička pomoć u razradi projektne ideje što može uključivati:

(i) izradu analitičke podloge koja uključuje analizu sektora i opravdanost potrebe za takvom vrstom investicije;

(ii) analizu dionika i utvrđivanje projektnih partnera;

(iii) definiranje i/ili revidiranje ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta;

(iv) analizu rizika, predlaganje mjera ublažavanja rizika i obrazloženje održivosti projekta nakon provedbe;

(v) izradu logičke matrice;

Rok za dostavu prijava je 15. travnja 2013. godine.

Sve ostale informacije nalaze se na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije www.mrrfeu.hr.

Skip to content