Javni poziv za dostavu projektnih ideja radi uvrštavanja u Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014-2020

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem članka 39. Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13) gradonačelnik Grada Virovitice dana 12. rujna 2013. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu projektnih ideja radi uvrštavanja u Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014-2020

I.

 

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih ideja radi njihova uvrštavanja u Program ukupnog razvoja Grada Virovitice u cilju ostvarivanja gospodarskog, kulturnog i ukupnog razvoja grada Virovitice.

II.

Prijavitelji mogu biti: privatni poduzetnici, obrtnici, mala i srednja poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sportske i kulturne udruge, javna poduzeća i ustanove te druge zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja grada Virovitice.

III.

Cilj Javnog poziva je ostvarivanje suradnje između Grada Virovitice i ostalih dionika s područja grada radi oblikovanja zajedničkih ciljeva razvoja, a sve u cilju postizanja ukupnog razvoja grada Virovitice te podizanja ukupne kvalitete življenja.

IV.

Dostava projektnih prijedloga:

a)  popunjeni prijavni obrazac dostaviti osobno ili poštom na adresu

Trg kralja Tomislava 6/II

33000 Virovitica

b) popunjeni prijavni obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu e-pošte

grad@virovitica.hr

ili broj fax-a 033/638-880

Krajnji rok za predaju projektnih ideja je 20.9.2013.

Ciljevi, prioriteti i mjere

Prijavni obrazac projektne ideje

Skip to content