Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice

Na temelju članka 7. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 5/09)  i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.), Odbor za dodjelu javnih priznanja upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti

I

            Javna priznanja za koja se mogu uputiti prijedlozi su:

–          Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo

–          Zlatna plaketa Grada Virovitice

–          Zahvalnica Grada Virovitice.

II

            Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku u roku od 14 dana od dana objave u „Virovitičkom listu“.

III

            Prijedlog mora sadržavati:

–          podatke o podnositelju prijedloga

–          podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi za koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka

–          naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

–          iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih  se fizička ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja

–          odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD VIROVITICA

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Trg kralja Tomislava 6

33 000 VIROVITICA

Skip to content