Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice

Na temelju članka 7. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/21.) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/19.), Odbor za dodjelu javnih priznanja upućuje

J A V N I P O Z I V

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE

Skip to content