Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitica

Javni poziv svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti…REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA:061- 01/08-01/02

URBROJ: 2189/01-07/01-08-3

Na temelju članka 7. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06., 12/07. i 4/08.) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/08.), Odbor za dodjelu javnih priznanja upućuje

 

J A V N I P O Z I V

 

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti

I

Javna priznanja za koja se mogu uputiti prijedlozi su:

Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo

Zlatna plaketa Grada Virovitice

Zahvalnica Grada Virovitice.

II

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku do 05. svibnja 2008. godine

III

Prijedlog mora sadržavati:

podatke o podnositelju prijedloga

podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi za koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka

naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se fizička ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja

odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD VIROVITICA

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Trg kralja Tomislava 6

33000 Virovitica

 

Predsjednik

Zvonko Kožnjak

Skip to content