Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice

Na temelju članka 7. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik” Grada Virovitice br. 5/09) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice” br. 4/08.i 2/09.), Odbor za dodjelu javnih priznanja upućuje

J A V N I    P O Z I V
svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Cijeli tekst javnog poziva nalazi se u privitku.

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice

Skip to content