Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu gradskih vrtova

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 320-01/13-01/01

URBROJ: 2189/01-08-01/3-13-3

Virovitica, 8. veljače 2013.

Na temelju Odluke o gradskim vrtovima i članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 5/09), Gradonačelnik Grada Virovitice 8. veljače 2013. upućuje

JAVNI POZIV

o iskazivanju interesa za dodjelu gradskih vrtova

I.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Virovitice da prijavom na ovaj poziv iskažu interes za dodjelu gradskih vrtova bez naknade.

 II.

Na Javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani građani koji žive u stanovima, a prednost pri dodjeli gradskih vrtova imaju građani redoslijedom kako slijedi:

–         korisnici socijalne skrbi,

–         nezaposlene osobe,

–         umirovljenici i

–         ostali zainteresirani građani ukoliko ne bude dovoljan broj zainteresiranih iz navedenih katergorija.

III.

            Podaci o zainteresiranosti za dodjelu gradskih vrtova će se prikupljati na propisanom obrascu , a dostavlja se u prostorije Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6/II.

IV.

            Javni poziv otvoren je od 11. veljače 2013.

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

 

Skip to content