Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu gradskih vrtova

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

G R A D O N A Č E L N I K                  

KLASA: 320-01/14-01/03

URBROJ: 2189/01-08-01/3-14-1

Virovitica, 14. ožujka 2014

Na temelju Odluke o gradskim vrtovima i članka 39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 6/13), Gradonačelnik Grada Virovitice 14. ožujka 2014. upućuje

JAVNI POZIV

o iskazivanju interesa za dodjelu gradskih vrtova

I.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Virovitice da prijavom na ovaj poziv iskažu interes za dodjelu gradskih vrtova bez naknade.

 II.

Na Javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani građani koji žive u stanovima, a prednost pri dodjeli gradskih vrtova imaju građani redoslijedom kako slijedi:

–         korisnici socijalne skrbi,

–         nezaposlene osobe,

–         umirovljenici i

–         ostali zainteresirani građani

III.

            Podaci o zainteresiranosti za dodjelu gradskih vrtova će se prikupljati na propisanom obrascu , a dostavlja se u prostorije Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6/II.

IV.

            Javni poziv otvoren je od 14. ožujka 2014.

Prijavni-obrazac-vrtovi

                                                                      

Skip to content