JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Na temelju čl. 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/2012) Grad Virovitica, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, upućuje

 

 

JAVNI POZIV

NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE

RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

(za „legalizaciju“ nezakonito izgrađene/rekonstruirane zgrade)

svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada

na području Grada Virovitice

 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Tijelo nadležno za donošenje rješenja o izvedenom stanju za područje Grada Virovitice je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju je 30. lipnja 2013. godine, a za nezakonito izgrađene zgrade za koje je građevinska inspekcija donijela rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zahtjev se podnosi najkasnije do 31.prosinca 2012. godine.

Obrazac zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju možete dobiti na internetskoj stranici Grada, u pisarnici i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Skip to content