Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta oznaka kč.br.756/7, kč.br.950/6, kč.br. 768/5 upisane u k.o. Antunovac

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice oznaka kč.br.756/7 oranica sa 9713m2 upisana u zk.ul.br.596 k.o. Antunovac, kč.br.950/6 oranica sa 563m2 upisana u zk.ul.br.859 k.o. Antunovac, kč.br. 768/5 oranica sa 2808m2 upisana u zk.ul.br. 600 k.o. Antunovac. Zemljište se može koristiti isključivo u poljoprivredne namjene. Zemljište je neobrađeno i daje se u zakup isključivo kao cjelina. Zemljište se daje u zakup na vremenski rok do jedne godine.

Javni poziv preuzmite OVDJE

Skip to content