Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta oznaka kč.br. 373/1 i kč.br. 1018 obje upisane u k.o. Antunovac

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice oznaka a kč.br. 373/1 oranica sa 13.179m2 upisane u zk.ul.br. 991 i kč.br. 1018 oranica sa 2583m2 upisane u zk.ul.br.1018 k.o. Antunovac. Zemljište se može koristiti isključivo u poljoprivredne namjene. Zemljište je neobrađeno i daje se u zakup na vremenski rok do jedne godine.

Javni natječaj preuzmite OVDJE

Skip to content