Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2014. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 2/09, 4/09 i 2/10) Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2014. godini

Grad Virovitica će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za Grad Viroviticu sukladno uvjetima ovoga Javnog natječaja kako slijedi:

1. Uvjeti prijave

– prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice te nisu obuhvaćene javnim potrebama u sportu,

– udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar udruga,

– na ovaj Javni natječaj udruge mogu prijaviti jedan projekt/program tijekom 2014. godine,

– ovaj Javni natječaj je otvoren od dana objave u Virovitičkom listu i na web stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/,

– ovaj Javni natječaj ne odnosi se na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Grad Virovitica.

2. Područja programskih aktivnosti

 • Socijalne skrbi/pomoći
 • Zdravstvene skrbi/pomoći
 • Zaštite i unapređenja prava branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji
 • Zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja
 • Demokratizacije i razvoja civilnog društva
 • Zaštite ljudskih i manjinskih prava i ravnopravnosti spolova
 • Izdavaštva
 • Kulture i kulturno-povijesne baštine
 • Stvaralaštva i kulture djece i mladih
 • Međunarodne suradnje
 • Neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja
 • Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja; ovisnosti, nasilja
 • Prevencije obiteljskog nasilja i zaštite žrtava nasilja
 • Izvaninstitucionalnog obrazovanja i inovacija u obrazovanju

Napomena: prednost pri odlučivanju o odobravanju financijske potpore iz proračuna Grada Virovitice imat će projekti u čiju je provedbu uključena i suradnja s lokalnom samoupravom.

3. Način prijave

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta te ih dostaviti na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2, 33000 Virovitica s napomenom „Prijava projekta udruge za 2014.“ uz obavezno ispunjene obrasce A – podaci o udruzi; B – podaci o projektu i pomoćni obrazac C – financijski plan koji se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Matije Gupca 78, Virovitica ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/.

4. Sadržaj prijave

– detaljan opis i financijski plan projekta obrasci A, B i C,

– preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,

– ostala projektna dokumentacija (CD, likovni, grafički i ostali dodaci) – nije obavezno.

Svi podnositelji prijava projekata i programa koji su financirani iz Proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu neće biti financirani u 2014. godini ako nisu podnijeli izvješće o utrošku sredstava za 2013. do 28. veljače 2014. godine.

5. Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je petnaest (15) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 2. svibnja 2014. godine.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2, 33000 Virovitica. Sve prijave poslane poštom s datumom 2. svibnja 2014. bit će razmatrane sukladno točki 3. ovoga Javnog natječaja.

Rješenje o dodjeli sredstava bit će objavljeno na Oglasnoj ploči Grada Virovitice te dostavljeno pojedinoj udruzi pisanim putem s pozivom za potpisivanje ugovora u roku od 30 dana od zaključenja ovog Javnog natječaja.

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C – pomoćni obrazac za financijski plan

 

 

 

Skip to content