Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2021. godini

Grad Virovitica će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za Grad Viroviticu sukladno uvjetima ovoga Javnog natječaja.
Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 1. travnja 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA VIROVITICE U 2021. GODINI

Upute za prijavitelje

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Odluka o načinu raspodjele sredstava

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

Obrazac ocjene prijava

Obrazac opisa projekta ili programa

Obrazac proračuna projekta ili programa

 

Skip to content