Javni natječaj za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta

Na temelju članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09, 18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Virovitice raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta kčbr. 1157/9 sa 738m² upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, kčbr. 362/2 sa 83m² upisanog u zk. ul. br. 2074 k. o. Virovitica-centar i kčbr. 1071 sa 202m² upisanog u zk. ul. br. 437 k. o. Virovitica-centar.

Javni natječaj preuzmite OVDJE

Skip to content