Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta čk. br. 6472 sa 808 čhv i čk. br. 7898/2 sa 816 čhv, oba upisana u zk. ul. br. 11865 k.o. Virovitica

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta čk. br. 6472 sa 808 čhv i čk. br. 7898/2 sa 816 čhv, oba upisana u zk. ul. br. 11865 k.o. Virovitica se nalazi na poveznici ispod.
JAVNI NATJEČAJ

Skip to content