JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVLJA

zdravOpći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj ovog natječaja je poticanje razvijanja zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata).  

U okviru ovog natječaja podržati će se projekti udruga koje djeluju u području zdravlja u Republici Hrvatskoj u slijedećim prioritetnim područjima:

 

ZZ 1 Prevencija kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih (bolesti srca i

        krvnih žila, zloćudne novotvorine, dijabetes i rijetke bolesti)

ZZ 2 Prevencija zaraznih bolesti (područje virusnih hepatitisa, spolnoprenosive bolesti)

ZZ 3 Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

ZZ 4 Promicanje prava pacijenata

ZZ 5 Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja

ZZ 6 Promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa

 

§         Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je  50.000,00 kuna.

§         Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 100.000,00 kuna.

 

Iznos financijskih sredstava koja se traže prema ovom Javnom natječaju mogu biti financirana u 100%-om iznosu od strane Ugovornog tijela. Osim toga, prijavitelj može prijaviti projekt koji je sufinanciran iz drugog izvora u određenom postotku ukupnog iznosa projekta. U navedenom slučaju prijavitelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Opisnom obrascu i Obrascu proračuna.

 

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti isključivo:

§         nevladine, neprofitne organizacije – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine br. 88/01 i 11/02) koje djeluju na području Republike Hrvatske, upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i koje zadovoljavaju opće uvjete ovog natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti 

 

U okviru ovog Natječaja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  • edukativno-promotivne aktivnosti;
  • individualni i grupni rad s korisnicima;
  • različite radionice, javno zagovaranje, seminari i stručni sastanci;
  • usluge supervizije i evaluacije;

 

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave, zaključno s 16. svibnja 2013. godine.

Više na www.zdravlje.hr.

Skip to content