Javni natječaj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD za:

Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V – Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 202 »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa

Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju aktivnosti u sklopu Podmjere 1 »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja« (u daljnjem tekstu: Podmjera 1) i Podmjere 2 »Provedba lokalnih razvojnih strategija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:

a) Izradu studija za područje LAG-a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost),

b) usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,

c) animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a,

d) sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima.

Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a.

a) Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje, b) Najam ureda i režijski izdaci,

c) Uredski materijal,

d) Nabava opreme,

e) Usluge.

Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II Pravilnika o provedbi mjere 202.

Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 1. ožujka 2013. i traje do 2. travnja 2013. Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

 

 

Skip to content