Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice, koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup, prodaju, povrat i ostale namjene

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice, koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup, prodaju, povrat i ostale namjene nalazi se u privitku.Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice, koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup, prodaju, povrat i ostale namjene

Skip to content