Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem članka 94. st. 1. u svezi s čl. 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Virovitice od 03. rujna 2018. godine, Grad Virovitica, kao nositelj izrade prostornog plana, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje

javni uvid: 24. rujna – 24. listopada 2018. godine
javno izlaganje: 19. listopada 2018. godine

Poziv na javnu raspravu preuzmite OVDJE 

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

UPU NG Virovitica_PP tekst i sazetak

1-Detaljna namjena površina

2A-Promet

2B-Elektroničke komunikacije i elektroopskrba

2C-Vodnogospodarski sustav

3-Pejsažno uređenje

4A-Uvjeti gradnje

4B1-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 1

4B2-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 2

4B3-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 3

4B4-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 4

4B5-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 5

4B6-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 6

4B7-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 7

4B8-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 8

4B9-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 9

4B10-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 10

4B11-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 11

4B12-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 12

4B13-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 13

4B14-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 14

4B15-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 15

4B16-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 16

4B17-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 17

4B18-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 18

4B19-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 19

4B20-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 20

4B21-RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA – POLJE 21

4C1-DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA – zemljani grob

4C2-DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA – kazeta za urne4C2-DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA – kazeta za urne

4C3-DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA – grobnice

 

 

Skip to content