Javna rasprava: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica objavio je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice

1. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 14/05, 14/07 dalje: izmjene i dopune GUP-a), održat će se u razdoblju od 22. 02. 2013. do 04. 03. 2013. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna GUP-a moći će se izvršiti tijekom razdoblja određenog za javnu raspravu svakim radnim danom, u vremenu od 7 do 15 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, u Virovitici, Matije Gupca 78, soba broj 4. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio plana te sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje bit će održano dana 1. ožujka 2013. godine, s početkom u 12 sati u zgradi Gradske uprave Grada Virovitice, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6.
4. Uz objavu u Službenom vjesniku Grada Virovitice, dnevnom tisku, te na internetsjim stranicama Grada Virovitice i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, obavijest o javnoj raspravi
bit će posebno dostavljena tijelima i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
5. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog izmjena i dopuna GUP-a tijekom cijelog razdoblja javnog uvida ili ih dati usmenim putem na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
6. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog izmjena i dopuna GUP-a koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Gradu Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica do zaključno 05. 03. 2013. godine. (www.virovitica.hr/)

Skip to content