Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2007. godini

Plan gospodarenja otpadom jeplanski dokument gospodarenja otpadom, a njegova izrada obvezna je prema članku7. Zakona o otpadu (NN 178/04). Na svojoj 10. sjednici održanoj12. travnja 2006. godine Gradsko vijeće Grada Virovitice donijelo je Odluku odonošenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu, a na današnjoj, 94. sjednici Gradskog poglavarstva razmatrano je Izvješće o izvršenju tog Plana za 2007. godinu.Plan gospodarenja otpadom je
planski dokument gospodarenja otpadom, a njegova izrada obvezna je prema članku
7. Zakona o otpadu (NN 178/04). Na
svojoj 10. sjednici održanoj
12. travnja 2006. godine Gradsko vijeće Grada Virovitice donijelo je
Odluku o
donošenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu, a na
današnjoj, 94. sjednici Gradskog poglavarstva razmatrano je Izvješće o
izvršenju tog Plana za 2007. godinu.

U Planu gospodarenja otpadom, pored gospodarenja
komunalnim otpadom, prikazano je postupanje sa neopasnim i opasnim otpadom, kao
i otpadom iz zdravstvenih ustanova na području grada, iako to nije propisano
zadanim sadržajem Plana.Plan gospodarenja otpadom za Grad
Viroviticu izradio je Županijski zavod za prostorno uređenje (stručni dio Zlata
Karlović, dipl.ing.bio., a grafičke obrade Slobodanka Janeš, dipl.ing.geot. i
Marijana Matošina Ljulj, dipl.ing.građ.).

Izvršenje i praćenje ovog Plana
kontinuirano se ostvaruju kroz rad nadležnih upravnih odjela Grada Virovitice i
rad gradskih komunalnih poduzeća, a Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za Grad Viroviticu u 2007. godini izradio je Upravni odjel za komunalne
poslove i graditeljstvo.

Analizom provedbe Plana
gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu uočena je potreba za daljnjom stalnom
edukacijom kako građanstva i gospodarskih subjekata koji proizvode otpad tako i
stručnih osoba koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana.

Budući da je plan donesen za
razdoblje od četiri godine što je definirano Zakonom o otpadu, prema svom
sadržaju može se reći da je Plan tijekom 2007. godine dijelom realiziran, a
mjere koje nisu u potpunosti realizirane očekuju se u narednom periodu.

Na gospodarenje otpadom u Gradu
Virovitici utječe i količina otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave a
koji se zbrinjava na području grada, što je dovelo do promjene u smislu
povećanja kapaciteta odlagališta i povećanja vrijednosti sanacije odlagališta,
a očekivano i moguće rokove završetka sanacije, te zatvaranja odlagališta.

Po usvajanju predmetnog Izvješća od strane Gradskog vijeća isto se
dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša te objavljuje u službenom
glasilu Grada

Skip to content