Izrada Nacionalne razvojne strategije do 2030. – u Virovitici održana prva sjednica Tematske radne skupine za hranu i biokemiju

Vlada Republike Hrvatske pokrenula je proces izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine kojom će se definirati prioriteti za srednjoročni održivi razvoj i prosperitet Republike Hrvatske. U okviru procesa izrade osnovano je sedam Tematskih radnih skupina za prioritetna područja te pet Radnih skupina za horizontalne politike u čijem radu sudjeluju predstavnici javnog, poslovnog, znanstveno-istraživačkog te civilnog sektora.

Prva sjednica Tematske radne skupine za hranu i biokemiju održana je u petak, 25. svibnja u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici. U ime koordinatora cjelokupnog procesa izrade Nacionalne razvojne strategije nazočne je pozdravio državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova Velimir Žunac. U ime Grada Virovitice pozdravila je zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek – Golinac te u ime nositelja Tematske radne skupine za hranu i biokemiju Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Na sjednici su predstavljeni svjetski trendovi i društveni izazovi u tematskom području, a zadaća je skupine utvrditi viziju razvoja tematskog područja, definirati razvojne smjerove i strateške ciljeve te predložiti mjere strukturnih reformi i provedbene mehanizme, kao i izvore financiranja koji će omogućiti provedbu strateških ciljeva.

Cjelokupna Nacionalna strategija izrađivat će se u fazama. Cilj je izraditi cjeloviti prijedlog do lipnja kako bi se započeo postupak e-savjetovanja te pokrenuo postupak usvajanja u Vladi i donošenje u Hrvatskom saboru do kraja godine. Strategija će biti temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz EU fondova i drugih međunarodnih izbora sufinanciranja dostupnih RH nakon 2020. godine. (virovitica.hr, mrrfeu.hr, fotografije: Martina Bašić)

Skip to content