Izrada i postava aluminijskih žaluzina na južnom krilu OŠ IBM u Virovitici

Virovitica, 07. listopada 2010.g.

Poziv za nadmetanje za radove na izradi i postavi aluminijskih žaluzina na južnom krilu OŠ IBM u Virovitici objavljen je 07. listopada 2010. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u privitku. (rar)Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content