Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu