Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g.