Izmjena Sporazuma o osnivanju REA Sjever

thumb3Grad Virovitica donio je Zaključak o prihvaćanju drugih izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever. Regionalna energetska agencija Sjever osnovana je temeljem odobrenoga projekta Europske komisije u sklopu programa Intelligent Energy Europe i prema Sporazumu o osnivanju ustanove od strane gradova osnivača Koprivnice, Varaždina, Virovitice i Bjelovara. Sporazumom o osnivanju ustanove i prvim izmjenama sporazuma koje je prihvatilo Gradsko vijeće definirani su iznosi sufinanciranja svakog od gradova osnivača za vrijeme trajanja i nakon završetka projekata. Prema tom sporazumu utvrđeno je da će gradovi osnivači zadržati svoj udio sufinanciranja rada ustanove još minimalno 5 godina nakon završetka projekta, a ostatak sredstava trebao bi biti osiguran putem Razvojne agencije Sjever – DAN, čiji su osnivači također navedeni gradovi. Budući da sufinanciranje od strane Razvojne agencije Sjever – DAN nije moguće, a uzimajući u obzir da se projekti i aktivnosti REA Sjever prvenstveno izvode u korist i po nalogu gradova osnivača, grad Virovitica predložio je da ostatak sufinanciranja rada ustanove preuzmu gradovi osnivači. Pri tome će minimalni iznos sufinanciranja ostati nepromijenjen u odnosu na sporazum, a maksimalan iznos bit će određen svake godine financijskim planom ustanove.

Skip to content