Izgradnja kružnog toka, dijela ceste i parkirališta u Rusanovoj ulici

Virovitica, 23. travnja 2008.

Poziv za nadmetanje za izgradnju kružnog toka, dijela ceste i parkirališta u Rusanovoj ulici objavljen je 23. travnja 2008. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik


Skip to content