IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM: U Virovitici predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Anamarija Matak i tajnica kabineta ministra Irena Relić održale su danas, 8. lipnja u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije sastanak sa s predstavnicima Županije na čelu sa županom Igorom Androvićem i zamjenikom župana Marijom Klementom te gradonačelnicima i načelnicima na temu gospodarenja otpadom. U ime Grada Virovitice sastanku je nazočio gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa suradnicima te direktor komunalne tvrtke Flora Vtc Željko Iharoš.

Tom prilikom jedinicama lokalne samouprave predstavljene su mogućnosti EU sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom koje iste trebaju provesti tijekom 2018.
Republika Hrvatska mora do 2020. osigurati odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla te odvojeno sakupljanje, recikliranje i oporabu 70 % neopasnog građevnog otpada. Kako bi se omogućila realizacija tih ciljeva, RH su na raspolaganju EU sredstva u iznosu od 475 milijuna eura.

Inače, Grad Virovitica je iskazao interes za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, kartona, metala, plastike i dr. te za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Osim toga, Grad je nedavno potpisao i ugovor o opremanju i izgradnji reciklažnog dvorišta. Projekt je vrijedan 2.715.545,00 kuna, dok je iznos sufinanciranja 2.308.213,00 kuna. Grad Virovitica ima djelomično uveden sustav integriranog gospodarenja otpadom ostvaren kroz: spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, sustav prikupljanja posebnih kategorija otpada putem eko otoka i vreća za odvojeno prikupljanje otpada te sustav prikupljanja glomaznog otpada, a izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta doprinijet će izgradnji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada.

Prostor reciklažnog dvorišta će se u potpunosti izgraditi i opremiti opremom za prihvat, manipulaciju i privremeno skladištenje otpada prema projektnoj dokumentaciji tako da zadovolji sve kriterije Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). (virovitica.hr, mzoip.hr; fotografije: Martina Bašić)

Skip to content